โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ
Walk 4 Women 2009
7-8 กุมภาพันธ์ 2552

 

สัมผัสความท้าทายกับครั้งหนึ่งของชีวิต...ด้วยการเดินตลอด 24 ชม.
Walk 4 Women วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

รายการที่เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนและเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ สำคัญของสุภาพสตรี โดยจะเป็นการ ส่งเสิรมให้มีการป้องกันและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในยุคนี้

ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรายการถึง 2,000 คน โดยมีผู้ร่วมแข่งขันเดินใน 24 ชั่วโมงถึง 500 คน และคาดว่าจะมีประชาชนอีกหลาย ร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณงาน

ความท้าทายกับครั้งหนึ่งของชีวิต...

นำเสนอโดย โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ

Walk 4 Women เป็นรายการแบบ 24 ชั่วโมงโดยมีกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมหนึ่งวันหนึ่งคืน

แล้วคุณจะเดินไปเพื่อใคร?...

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในหญิงไทย ในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคนี้ถึง 6,100 ราย และเสียชีวิตด้วยโรคนี้ ประมาณ 3,100 รายต่อปี (ข้อมูลจาก GLOBALCAN2000) อัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงวัย 20 กว่าจะค่อนข้างต่ำ แต่จะเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วในหญิงวัย 35 ถึง 40 ปี และจะยังคงสูงอยู่อย่างนั้นไปตลอด ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกในเมืองไทยจะพบว่าเป็นโรคนี้ ก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะลุกลามซึ่งสายเกินไปที่จะรักษา ทำให้โอกาสในการรอดชีวิตมีน้อยมาก

เรามีบริการเหล่านี้

รายละเอียดการแข่งขัน

 • วันที่: 7-8 กุมภาพันธ์ 2552
 • รูปแบบ:เดิน-วิ่ง 24 ชั่วโมง
 • สถานที่:กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • บริเวณปล่อยตัว-จุดสิ้นสุด: เวทีกลางแจ้ง สวนลุมพินี
เดิน-วิ่ง 24 ชั่วโมงประเภทเดี่ยว เดิน-วิ่ง 24 ชั่วโมงประภททีม เดิน-วิ่งมหาสนุก*
ชาย หญิง
18-29 ปี 18-29 ปี ทีม 6 คน ทั่วไป (เดี่ยว)
30-39 ปี 30-39 ปี ทีม 12 คน -
40-49 ปี 40 ปีขึ้นไป ทีม 13 คนขึ้นไป -
50 ปีขึ้นไป - - -

* เดิน-วิ่งมหาสนุก ได้รับการออกแบบเพื่อบุคคลทั่วไปที่มีความตั้งใจดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหลัก แพนแปซิฟิค Walk 4 Women แต่ไม่ต้องการบันทึกระยะทางที่ใช้ในการเดิน-วิ่ง หรือไม่ต้องการเดิน-วิ่งตลอดระยะเวลาที่กำหนด (24 ชม.)
ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งมหาสนุก จะได้รับ เสื้อยืดที่ระลึกและสามารถเข้ารับอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งมหาสนุก จะไม่ได้รับ อุปกรณ์บันทึกระยะทาง เหรียญที่ระลึก และหมายเลขประจำตัว

 • รางวัล:
  - รางวัลสำหรับผู้ชนะ 3 อันดับที่วิ่งได้ "ระยะทางมากที่สุด" ในแต่ละกลุ่มอายุ ของประเภทเดี่ยว
  - รางวัลสำหรับทีมชนะ 3 อันดับที่วิ่งได้ "ระยะทางมากที่สุด" ในแต่ละประเภททีม
  - รางวัลพิเศษสำหรับ "ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด" ในประเภททีม 13 คนขึ้นไป
 • เหรียญที่ระลึก:
  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน จะได้รับเหรียญที่ระลึก (ยกเว้นประเภทเดิน-วิ่งมหาสนุก)
 • ใบประกาศเกียรติคุณ:
  ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านและทุกทีม (ยกเว้นประเภทเดิน-วิ่งมหาสนุก) จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ แจ้งระยะทางรวมทั้งหมดที่ใช้ในการเดิน-วิ่ง ใบประกาศฯ จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของท่านทางไปรษณีย์
 • อุปกรณ์บันทึกระยะทางการแข่งขัน: www.championchip-thailand.com
 • ราคาค่าสมัคร:
  - 1,000 บาทสำหรัีบเดิน-วิ่ง 24 ชั่วโมงประเภทเดี่ยว
  - 1,000 บาทสำหรัีบเดิน-วิ่ง 24 ชั่วโมงประเภททีม
  - 500 บาทสำหรับเดิน-วิ่งมหาสนุก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมหาสนุกจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกและเข้าใช้บริการจุดพยาบาลได้ แต่ไม่สามารถเข้าบริเวณอาหารฟรีสำหรับนักกีฬาได้ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม
 • ค่ามัดจำแชมเปี้ยนชิพ:
  ค่ามัดจำแชมเปี้ยนชิพจำนวน 200 บาทจะถูกเก็บเพิ่มจากราคาค่าสมัคร เงินมัดจำจะถูกคืนให้หลังจากที่นักกีฬาส่งคืนชิพเมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน
 • การรับสมัครลงทะเบียน: (ปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2552)

  การสมัครทางออนไลน์: กดเลือก สมัครประเภทเดี่ยว หรือ สมัครประเภททีม

  การสมัครด้วยตนเอง:
  โกแอดเวนเจอร์เอเชีย
  ชั้น 5 อาคารซีซีที
  109 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เคาน์เตอร์คอนเซียช
  โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ
  952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10500

  การสมัครทางโทรสาร:
  โกแอดเวนเจอร์เอเชีย
  กรุณาโอนเงินค่าสมัครมายังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้ และส่งแฟกซ์ใบสมัครพร้อมแนบใบยืนยันการชำระเงินมาที่ 02 237 2321:

  ชื่อบัญชี "บริษัท ชิพไทม์มิ่ง จำกัด"
  บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ 2
  เลขที่บัญชี 064-2-24526-0
  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดที่นี่.

 

(*Registration for events, online registration forms can function properly only on Internet Explorer and Safari*)

© 2008 GO ADVENTURE ASIA : 109 FL.5, CCT BUILDING, SURAWONG ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND  Tel. +66 2 236 2931 up to 2  Fax. +66 2 237 2321