สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน
ลงทะเบียนสมัครวิ่ง (สำหรับคนไทย)
วันอาทิตย์ที่ 18
พฤศจิกายน 2550


นักวิ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2550  โดยกรอกข้อมูลโดยละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้   (ช่องที่มีเครื่องหมาย  *  เป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล)

อัตราค่าสมัครวิ่งสำหรับคนไทย:

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
มาราธอน (42.195 กม.)
700.- บาท
ควอเตอร์มาราธอน (10.540 กม.)
400.- บาท
เดินเพื่อสุขภาพ (5 กม.)
300.- บาท
วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2550
มาราธอน (42.195 กม.)
1000.- บาท
ควอเตอร์มาราธอน (10.540 กม.)
600.- บาท
เดินเพื่อสุขภาพ (5 กม.)
400.- บาท
หมายเหตุ
 • ราคาค่าสมัคร รวมค่าใ้ช้จ่ายในการโอนเงินผ่านเว็บไซต์และค่าดำเนินการของทางเว็บไซต์
 • การรับสมัครผ่านเว็บไซต์ จะเปิดจนกระทั่งถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เท่านั้น
 • หลังจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 กรุณาสมัครผ่านบริษัท อเมซิ่งฟีลด์ จำกัด  (โทร. 02 277 6670-1)
 • วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2550 เปิดรับสมัครเฉพาะที่สวนลุมพินี เท่านั้น
  (อาคารสถานลีลาศ สวนลุมพินี เวลา 10.00 - 19.00 น.)
 • ไม่มีการรับสมัครในวันแข่งขันวันที่ 18 พฤศจิกา ยน 2550

ราคาค่าสมัครรวม:

 • การลงทะเบียนรายชื่อ เบอร์วิ่ง และแชมเปี้ยนชิพจับเวลา (สำหรับประเภทมาราธอน)
 • ถุงของที่ระลึก (เสื้อยืด และอื่นๆ)
 • อาหารหลังจากแข่งขัน
 • เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย
 • ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่นอายุ

หมายเหตุสำคัญ:

 • กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้เรียบร้อยถูกต้อง
 • การจ่ายค่าสมัคร ต้องทำผ่านบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์คาร์ด หรือเจซีบี
 • ค่าสมัครไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ก่อนทำการสมัคร กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
แบบฟอร์มลงทะเบียนการแข่งขัน ( ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอกข้อมูล )
* ลงแข่งขันประเภท :
มาราธอน (700.-บาท)
ควอเตอร์มาราธอน (400.-บาท)
เดินเพื่อสุขภาพ (300.-บาท)
รหัสชิพส่วนตัว (ถ้ามี) : (ถ้าไม่มี กรุณาใส่เครื่องหมาย - ในช่องนี้)
* ชื่อ :
* นามสกุล :
เชื้อชาติ :
* เพศ
*วัน เดือน ปี เกิด: - -   (วัน - เดือน - ปี)
* อายุ :  (2550 - ปีเกิด)
* อีเมล์ :

* ที่อยู่ :
* อำเภอ :
* จังหวัด :
ประเทศ :
รหัสไปรษณีย์:
* ขนาดเสื้อยีด:
* จำนวนมาราธอนที่เคยเข้าแข่งขัน: * ข้อมูลสำคัญ - กรุณากรอกให้ถูกต้องแม่นยำ
* จำนวนกรุงเทพมาราธอนที่เคยเข้าแข่งขัน:
* ข้อมูลสำคัญ - กรุณากรอกให้ถูกต้องแม่นยำ
* เวลาที่ดีที่สุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา:
: * ข้อมูลสำคัญ - กรุณากรอกให้ถูกต้องแม่นยำ
ประมาณเวลาที่จะใช้ในการแข่งขัน: : * ข้อมูลสำคัญ - กรุณากรอกให้ถูกต้องแม่นยำ
หมายเหตุ:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงแข่งขัน ในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัด และยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้
 
 
(ก่อนจะทำการลงทะเบียน กรุณาอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไข การสมัคร)
   

© 2005 GO ADVENTURE ASIA : 109 FL.5, CCT BUILDING, SURAWONG ROAD, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND  Tel. +66 2 236 2931 up to 2  Fax. +66 2 237 2321